Kunkowa, Cerkiew, Cmentarz przycerkiewny
 
 
[5/6] Data zdjęcia: 2007-08-25, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA