Krzeczowice, Cerkiew
 
 
[6/6] Data zdjęcia: 2009-03-01, autor: Bartosz Miller, licencja: Creative Commons BY SA