Muszynka, Cerkiew, Muszynka
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2007:08:15, autor: Wojciech Pysz