Regietów (Regetów) Wyżny, Cerkiew
 
 
[1/3] Data zdjęcia: 193?, autor: prof. St. Leszczycki