Klimkówka, Cerkiew, Klimkówka, prezbiterium cerkwi
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 1987, autor: Zygmynt Malinowski, Oryginał: slajd 6x6, skan ok. 30 Mpx,