Czarne, Cerkiew, Cerkiew w Czarnem
 
 
[2/6] Data zdjęcia: 1989, autor: Zygmunt Malinowski, licencja: Creative Commons BY SA, Oryginał: slajd 6x6, skan ok. 30 Mpx