Klimkówka, Cerkiew, Groby przy cerkwi w Klimkówce
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 1915, autor nieznany, M. Łopata "Szukajcie, a znajdziecie... coś innego. Nieznane zdjęcie cerkwi drewnianej w Klimkówce" ,