Zdynia, Cerkiew, Cerkiew w Zdyni
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2008-10-08, autor: Tomasz Bienias