Kostarowce, Cerkiew, Ikona Ukrzyżowanie
 
 
[5/7] Data zdjęcia: 2007-08, autor: [Przykuta] wikipedia.pl, licencja: Creative Commons BY SA, Ikona z 2 poł. XVI wieku pochodząca z Kostarowców, miejsce ekspozycji - Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/S/3418