Kostarowce, Cerkiew, Szymon Słupnik
 
 
[6/7] Data zdjęcia: 2007-08, autor: [Przykuta] wikipedia.pl, licencja: Creative Commons BY SA, Ikona z 2 połowy XVI wieku, pochodząca z Kostarowiec. Miejsce ekspozycji - Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/S/3415