Uście Gorlickie, Kaplica cmentarna
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 1985, autor: Grażyna i Zygmunt Malinowscy, Oryginał: slajd 6x6, skan ok. 30 Mpx,