Łupków, Cerkiew, Łupków, cerkiew
 
 
[2/3] autor: z P. Kusal, Zapomniane cerkwie, licencja: Creative Commons BY SA