Jastrzębik, Cerkiew, Cerkiew w Jastrzębiku
 
 
[1/4] Data zdjęcia: 1986, autor: Zygmunt Malinowski, oryginał: slajd 6x6cm, skan 30 Mpx,