Jastrzębik, Cerkiew, Jastrzębik, ikona XVIIw: Chrystus Pantokrator
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 1986, autor: Zygmunt Malinowski, Oryginał: slajd 6x6cm, skan 30 Mpx,