Maciejowa, Cerkiew, Cerkiew w Maciejowej
 
 
[1/6] Data zdjęcia: 1989, autor: Zygmunt Malinowski, Oryginał: slajd 6x6cm, skan 30 Mpx,