Maciejowa, Cerkiew, Maciejowa, ikona Chrystus Nauczający
 
 
[4/6] Data zdjęcia: 1989, autor: Zygmunt Malinowski, oryginał: slajd 6x6cm, skan 30 Mpx,