Bieliczna, Cerkiew, Cerkiew w Bielicznej
 
 
[2/3] Data zdjęcia: 2013-08-28, autor: Wojciech Pysz