Bieliczna, Cerkiew, Wnętrze współczesne
 
 
[3/3] Data zdjęcia: 2013-08-28, autor: Wojciech Pysz