Bukowiec, Cerkiew
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 2014-10-07, autor: Wojciech Pysz