Kamianna, Cerkiew, Ks. Piotr Rudz przed ikonostasem
 
 
[3/3] Data zdjęcia: 1940, autor nieznany, licencja: Creative Commons BY SA, www.kamianna.pl