Jaworki, Cerkiew, Jaworki, ikonostas
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2014-08-18, autor: Wojciech Pysz