Sanok MBL, Cerkiew, Cerkiew z Ropek
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2008-08-20, autor: Przykuta (Wikimedia), licencja: Creative Commons BY SA