Czarne, Cerkiew, Cerkiew w Czarnem
 
 
[3/6] Data zdjęcia: 193x, autor: M. Dragan, ilustr. 264, licencja: Creative Commons BY SA