Powroźnik, Cerkiew, Fragment ikonostasu
 
 
[2/5] Data zdjęcia: 2014-08-19, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA