Czarne, Cerkiew, Cerkiew z Czarnego w skansenie
 
 
[4/6] Data zdjęcia: 2011-11-06, autor: Wojciech Bieńkowski, licencja: Creative Commons BY SA, Wikimedia Commons