Prikra, Cerkiew, Prikra, cerkiew
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2009-07-31, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA