Konieczna, Cerkiew, Konieczna, cerkiew
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2011-09-29, autor: Andrzej Musiał (wikimedia)