Stakcin, Cerkiew, Stakčín, cerkiew
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2013-05-17, autor: Wojciech Pysz