Łosie, Cerkiew
 
 
[3/4] Data zdjęcia: 2006, autor: Jerzy Strzelecki, commons.wikimedia.org,