Łosie, Cerkiew
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 1992, autor: Zygmunt Malinowski, oryginał: slajd 6x6cm, skan 30Mpx,