Czarne, Cerkiew, Cerkiew z Czarnego w skansenie
 
 
[5/6] Data zdjęcia: 2014-09-07, autor: Jurek Adamski, licencja: Creative Commons BY SA