Kunkowa, Cerkiew
 
 
[1/6] Data zdjęcia: 2013-12-30, autor: Jurek Adamski, licencja: Creative Commons BY SA