Binczarowa, Cerkiew
 
 
[1/5] Data zdjęcia: 2013-08-01, autor: Jurek Adamski