Bartne, Cerkiew
 
 
[1/4] Data zdjęcia: 2013-05-21, autor: Jurek Adamski, z: commons.wikipedia.org,