Piorunka, Cerkiew
 
 
[3/4] autor: Zygmunt Malinowski, licencja: Creative Commons BY SA, Oryginał:slajd 6x6cm, skan 30Mpx