Milik, Cerkiew, Ikona świateczna - Wjazd do Jerozolimy
 
 
[2/3] Data zdjęcia: 1987, autor: Zygmunt Malinowski, Oryginał: slajd 6x6cm, skan 30Mpx,