Czarne, Cerkiew, Cerkiew prawosławna
 
 
[1/3] autor nieznany, licencja: Fair use, Ukrainski cerkwi w Polszczi