Czarne, Cerkiew, Dwie cerkwie w Czarnem
 
 
[6/6] autor nieznany, licencja: Creative Commons BY SA