Czarne, Cerkiew, Dwie cerkwie w Czarnem
 
 
[2/3] autor nieznany, licencja: Fair use