Fricka, Cerkiew, Fricka, cerkiew
 
 
[3/3] Data zdjęcia: 2015-10-27, autor: Wojciech Pysz