Habura, Cerkiew, Habura, cerkiew zrekonstruowana
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2014-05-06, autor: Henryk Bielamowicz, licencja: Creative Commons BY SA, commons.wikimedia.org