Maciejowa, Cerkiew, Ikonostas w Maciejowej
 
 
[3/6] Data zdjęcia: 2016-08-13, autor: Wojciech Pysz