Bielanka, Cerkiew, Bielanka
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2016-08-14, autor: Wojciech Pysz