Przemyśl, Cerkiew, Wnętrze katedry gr-kat.
 
 
[3/4] Data zdjęcia: 2006-08-01, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA