Boratyn, Cerkiew, Cerkiew na mapie z XVIII w.
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 1787, autor: Maps of the Habsburg Empire