Przemyśl, Cerkiew, Katedra gr-kat. ikonostas
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 2017-07-22, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA