Tuczempy, Cerkiew, Tuczempy, Płaszczenica XIX w.
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2018-01-27, autor: Wojciech Pysz, Ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu,