Wisznice, Cerkiew, Wisznice
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2015-08-17, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA