Isaje, Cerkiew, Isaje, cerkiew i dzwonnica
 
 
[2/5] Data zdjęcia: 2018-07-04, autor: Wojciech Pysz