Isaje, Cerkiew, Isaje, cerkiew
 
 
[1/5] Data zdjęcia: 2018-09-22, autor: Wojciech Pysz